Specyfikacja pracy strażaka

„Zostać strażakiem” – to odpowiedź wielu młodych chłopców na pytanie kim chcą zostać w przyszłości. Wypowiadając te słowa młodzi ludzie nie są jednak do końca świadomi realiów pracy, które obowiązują w tej profesji. Strażacy wykonują pracę nie tylko odpowiedzialną, ale przede wszystkim również niebezpieczną. Do ich zadań nie należy jedynie gaszenie pożarów jak mogłoby się wydawać, ale również szerzenie świadomości, że ochrona ppoż to coś więcej niż pisane zasady prawne obowiązujące w naszym kraju.

Straż Pożarna to instytucja bardzo specyficzna a charakterystyka zawodu niestety może wzbudzać pewne skrajne odczucia. Rodzice, których pociechy zdecydują się na wykonywanie tego zawodu zwykle mają pewne zastrzeżenia i raczej nikogo nie powinno to dziwić. Wynika to przede wszystkim ze strachu oraz z troski o swoje dzieci, które decydują się na dość odważny krok jeśli chodzi o własną przyszłość. Wykwalifikowany strażak musi znać wszystkie systemy ppoż. Widać więc, że jego praca to nie tylko praktyka, ale również teoria.

Życie strażaka jest ściśle powiązane z pracą. Trudno tu znaleźć miejsce na rozdzielenie życia prywatnego oraz zawodowego. W przypadku wezwania i nagłej sytuacji pracownik Straży Pożarnej zawsze musi być gotów do podjęcia akcji. To w dużej mierze ogranicza normalne funkcjonowanie zwłaszcza jeśli pracę wykonuje się z powołania i chęci niesienia pomocy. W przypadku wielu młodych ludzi, którzy planują zostać strażakami życie bardzo szybko weryfikuje te zamiary i tylko nieliczni osiągają swój cel.